• Typsnittet Ung

  • En hög x-höjd och låga staplar ger en stor del av karaktären.

  • "g" och "B"

  • Teckenuppsättningen, så långt.

Typsnittet Ung

Ung kom till när jag läste på DMJX i Köpenhamn och fick i uppgift att göra ett eget typsnitt. Jag ville göra ett typsnitt som till stor del hämtar sin form från medeltida garalder och kalligraferad text. Samtidigt ville jag att det skulle kännas ungt i sinnet, och det visar sig i några oväntade detaljer och proportioner som skiljer sig från andra typsnitt och skapar oväntade par och likheter bland bokstäverna.