KLT Webb Responsiv

Varumärke och identitet
för Kalmar Länstrafik

En stor del av det varumärkesarbete för KLT har varit att utveckla deras grafiska profil. Fokus var på att ta fram ett flexibelt, tydligt och enhetligt uttryck. Mjuka former och starka tydliga färger speglar ett företag som vill få oss att åka mer tillsammans.

Min roll: Art Director och formgivare

  • Förslag på ny design av logotypen.

klt-grafisk-profil-viktabell

klt-grafisk-profil-broschyr-omslag

klt-grafisk-profil-biljettikoner

klt-grafisk-profil-broschyr-uppslag

klt-grafisk-profil-buss

klt-grafisk-profil-typografi

klt-grafisk-profil-trafikslagsymboler

klt-grafisk-profil-resekort

klt-grafisk-profil-pil