• Vernissagekort för utställningen Hem Längtan

Hem Längtan

Jag formgav vernissagekort och fasadvepor för Norrköping Konstmuseums utsällning Hem Längtan under sommaren och hösten 2014.

Utställningen Hem Längtan på Norrköpings Konstmuseum utgick ifrån Ellen Key och berörde livet i hemmet. Både i det personliga och det politiska. Mitt uppdrag var att ta fram en ordbild och informationsmaterial för utställningen som kunde spegla de kontrasterna och skapa en nyfikenhet.

Min roll: Art director och formgivare