• Företagspresentation

baks & co – Identitet och företagspresentation

baks & co är en liten byrå som skapades av Bo och Kenneth när de lämnade de gamla stolpiga revisionsjättarna. Lika personligt som deras verksamhet har dock inte deras grafiska profil varit. Den nya profilen fick hämta mycket inspiration i företaget och personerna som bygger det. Det syns i allt från färgvalet som bygger på kontorens inredning, till foton på personalen i vardagliga situationer som är bärande genom hela profilen. Vi ville ge en känsla av att man kommer närmre alla personer som faktiskt är företaget.

För att skapa en mer unik identitet tog jag fram en ny logotyp som kan leva bredvid den gamla men har ett mer unikt uttryck och en högre läsbarhet.

Min roll: Art director och formgivare

Baks grafisk profil uppdatering logotyp

Baks grafisk profil typografi

Baks grafisk profil kontorstryck

Baks grafisk profil färger

Baks grafisk profil

Hemsidan - baks.se

baks.se