Arbetets museum sett från Bergsbron

Grafisk profil för
Arbetets museum

Strömmen rinner rakt igenom Norrköping och mitt i den ligger en vacker gul industribyggnad kallad Strykjärnet. I den huserar Arbetets museum, ett museum om människor och deras arbete. När vi tog fram museets nya profil var det givet att byggnaden skulle genomsyra den, och det fick den göra genom att helt enkelt vara en del av formen.

Tillsammans med en kontrastrik typografi skapar byggnadens konturer en mångsidig och anpassningsbar profil som är lika lätt att känna igen som själva huset.

Min roll: Art Director och formgivare

Satellitvy över museet

Fem siluetter av byggnaden strykjärnet

A. Turistinformationen, B- Laxholmstorget, C. Ovanifrån, D. Holmbrogränd och E. Bergsbron

Typografi baserad på Futura och Miller

Broschyr för Arbetets museum

Broschyr för Arbetets museum

Broschyr för Arbetets museum