Hem Längtan

  • Vernissagekort för utställningen Hem Längtan

Utställningen Hem Längtan på Norrköpings Konstmuseum startar den 6 juni och löper året ut. Den utgår ifrån Ellen Key och berör livet i hemmet. Jag tog fram en ordbild för utställningen, formgav vernissagekort och fasadvepor med avsikt att spegla kontrasterna i utställningen.

Roll: Art director och formgivare


Kommentera